AUTOMANIA

PUBLICZNOŚĆ

Wydarzenie ma charakter imprezy masowej i jest biletowane.
Sprzedaż wejściówek dla publiczności prowadzona jest za pośrednictwem platformy eBilet.pl.
Cena biletu wkrótce
Ilość biletów jest ograniczona! W przypadku sprzedaży online całej przeznaczonej puli NIE GWARANTUJEMY możliwości zakupu wejściówek w dniu wydarzenia przy wejściu na obiekt.

Pasażerowie aut uczestników traktowani są jako publiczność i wymagany jest od nich zakup biletów.

Dzieci do lat 10: wstęp wolny (dzieci w wieku szkolnym za okazaniem legitymacji szkolnej).

Osoby niepełnosprawne: wstęp wolny (za okazaniem legitymacji inwalidzkiej). Opiekun osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, mającej trudności w samodzielnym poruszaniu się, także jest zwolniony z konieczności zakupu biletu.